Topkwaliteit campers
Flexibel huren
Zorgeloos reizen
Persoonlijke support

Klassecampers stuurt 6 weken voordat de huurperiode start de factuur van de totale huursom inclusief de waarborgsom van € 1000,- . Deze dient binnen 1 week voldaan te worden.

Indien bij inspectie geen schade, vermissing of vernieling van de kampeerauto is geconstateerd, verplicht KlasseCampers zich binnen veertien dagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan de huurder te restitueren, tenzij KlasseCampers uit hoofde van deze overeenkomst nog een vordering op de huurder heeft. In dat geval heeft Klasse Campers het recht het bedrag van zijn vordering te verrekenen met het bedrag van de waarborgsom. KlasseCampers behoudt het recht om nagekomen boetes te vorderen ook ná restitutie van de borg. Indien mogelijk laten we boetes door de binnen of buitenlandse incasso-instanties op uw naam zetten.

Vragen?
Vragen over de mogelijkheden of over onze campers? Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens of middels het contactformulier.
Copyright 2024 KlasseCampers | Privacybeleid | Realisatie: Steketee Online